Istorijski zapisi

ISSN : 0021-2652
Časopis indeksiran u bazama EBSCO i CEEOL.

Izdavač

Istorijski institut
Bulevar Revolucije br. 5
81 000 Podgorica

tel/fax: +382 20 241 336
mob. tel: +382 67 243 550 +382 69 092 318
email : istorijskizapisi@gmail.com

 

 

Uputstva za autore

Tehnička uputstva saradnicima za pisanje članaka

 
 

Svi radovi moraju imati kraći izvod ili sažetak (abstract, do 1500 karaktera), ključne riječi i rezime (summary, do 1500 karaktera) na engleskom jeziku.

 

Svi prilozi (članci, prikazi, reagovanja, bilješke, izvori...) moraju biti napisani u elektronskoj formi, u nekoj od verzija programa MS Word (ili u nekom drugom kompatibilnom programu) i snimljeni u formatu MS Word dokumenta (**.doc). Takođe molimo naše saradnike da koriste font Times New Roman, veličine slova 12 i 1,5 veličine proreda. U kritičkom aparatu u fusnotama je veličina slova 10, a prored jednostruk (single). Rad se predaje u elektronskoj formi (CD, DVD, Flash memory stick ili via E-mail), a uz koji treba priložiti i jednu kopiju štampanu na papiru. Radovi ne bi trebalo da prelaze dva autorska tabaka (32 str).

Radovi koji ne zadovoljavaju tehničke kriterijume neće biti uzeti na razmatranje za objavljivanje. Redakcija je otvorena za svaki oblik prethodnog interesovanja i instrukcija saradnicima u vezi tehničkih propozicija u vezi izgleda članka.

Autor rada je obavezan da Redakciji dostavi svoju regularnu, kao i E-mail adresu, kao i svoj trenutni radni status.  

Kompletna uputstva za autore možete preuzeti ovdje

 

Odgovorni urednik i Uređivački odbor žele da iskažu iskrenu zahvalnost recenzentima koji su velikodušno doprinijeli časopisu Istorijski zapisi, posvetivši svoje vrijeme i napor u procjeni rukopisa koji stižu za objavljivanje u časopisu.

Ovi recenzenti nisu samo bili od neprocjenjive pomoći u procjeni originalnih tekstova, već su svojom pažljivom analizom i kritikom, opštim i posebnim konstruktivnim preporukama, često u velikoj mjeri poboljšali vrijednost ovih rukopisa. Kvalitet časopisa može se pripisati u velikoj mjeri i kvalitetu njihovog truda. 

Uputstvo za recenzente možete preuzeti ovdje