Istorijski zapisi

ISSN : 0021-2652
Časopis indeksiran u bazama EBSCO i CEEOL.

Izdavač

Istorijski institut
Bulevar Revolucije br. 5
81 000 Podgorica

tel/fax: +382 20 241 336
mob. tel: +382 67 243 550 +382 69 092 318
email : istorijskizapisi@gmail.com

 

 

Kontakt

Istorijski institut Crne Gore

Bulevar Revolucije 5
81000 Podgorica
Crna Gora,

 tel: +382 20 241 336; mob. tel: +382 67 243 550

 istorijskizapisi@gmail.com ili ii@ac.me

 

“Istorijski zapisi” izlaze dva puta godišnje. Vlasnik i izdavač: Istorijski institut Crne Gore u Podgorici.

Rukopise treba slati Redakciji “Istorijskih zapisa”, Istorijski institut Crne Gore, 81000 Podgorica, Bulevar revolucije 5, pošt. fah 96, e-mail: istorijskizapisi@gmail.com, tel. 020/241- 336. Rukopisi se ne vraćaju.

Godišnja pretplata iznosi za Crnu Goru 15 €, a za inostranstvo 30 €. Cijena po jednom broju u prodaji za Crnu Goru je 4 €, a dvobroja 8 €. Pretplata se šalje na adresu: Istorijski institut Crne Gore - Podgorica, na račun 510-8148-40 kod Crnogorske komercijalne banke.