Istorijski zapisi

ISSN : 0021-2652
Časopis indeksiran u bazama EBSCO i CEEOL.

Izdavač

Istorijski institut
Bulevar Revolucije br. 5
81 000 Podgorica

tel/fax: +382 20 241 336
mob. tel: +382 67 243 550 +382 69 092 318
email : istorijskizapisi@gmail.com

 

 

Istorijat

 Istorijski zapisi je najstariji naučni časopis u Crnoj Gori. Izdaje ga Istorijski institut Crne Gore od 1948, nastavljajući tradiciju časopisa „Zapisi“ koji je osnovan 1927. godine i izlazio je izmedju dva svjetska rata. Časopis je uglavnom orjentisan na radove koji se bave različitim aspektima crnogorske istorije, kao i drugim ličnostima, događajima i procesima na širem prostoru Balkana, evropske i globalne istorije koja je imala uticaja na Crnu Goru. Iako je većina radova iz oblasti istoriografije, časopis nije ograničen samo na nju, već objavljuje i mnoge rezultate socioloških, arheoloških, filoloških, ekonomskih i drugih sličnih istraživanja koja su fokusirana na ovaj dio Evrope. Časopis je prepoznat kao odličan pregled radova velikog broja međunarodnih i regionalnih istraživača koji se bave temama relevantnim kako za njihove zemlje tako i za Crnu Goru. Časopis je trenutno uključen u dve baze časopisa – CEEOL (Central Eastern European Library) i EBSCO (Historical Abstracts with Full Text).

Za istaknuti doprinos izučavanju istorije, “Istorijski zapisi” su, povodom pedesete godišnjice izlaženja, 1977. godine odlikovani Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom.