Istorijski zapisi

ISSN : 0021-2652
Časopis indeksiran u bazama EBSCO i CEEOL.

Izdavač

Istorijski institut
Bulevar Revolucije br. 5
81 000 Podgorica

tel/fax: +382 20 241 336
mob. tel: +382 67 243 550 +382 69 092 318
email : istorijskizapisi@gmail.com

 

 

Cilj

Časopis "Istorijski zapisi" objavljuje naučne i stručne radove iz oblasti istorije, diplomatskih odnosa, sociologije, arheologije i istorije umetnosti. Časopis teži visokom naučnom kvalitetu i međunarodnom značaju, autori su pretežno naučnici iz jugoistočne Evrope, kao i drugi međunarodni istraživači u cilju stimulisanja kontakte i razmene znanja negujući naučnu produktivnost.

 

Ključne riječi: istorija, regionalna istorija, međunarodni akademski časopis, istraživanje, Balkan, Diplomatski odnosi, sociologija, istorija umetnosti, antropologija, arheologija.