Istorijski zapisi

ISSN : 0021-2652
Časopis indeksiran u bazama EBSCO i CEEOL.

Izdavač

Istorijski institut
Bulevar Revolucije br. 5
81 000 Podgorica

tel/fax: +382 20 241 336
mob. tel: +382 67 243 550 +382 69 092 318
email : istorijskizapisi@gmail.com

 

 

Uredništvo

Odgovorni urednik

Dr Momčilo D. Pejović

  

Sekretar redakcije

Miljan Gogić


Etički principi za izdavanje časopisa

Objavljivanje članka u recenziranom časopisu Istorijski zapisi / Les Ecrits Historiques je važan doprinos razvoju koherentne i ugledne mreže znanjai direktan odraz kvaliteta rada autora i njihovih matičnih institucija. Recenzirani članci podržavaju i oličavaju naučni metod. Zbog toga je važno da se dogovore standardi očekivanog etičkog ponašanja za sve strane koje su uključene u čin objavljivanja: autor, urednik časopisa, saradnik, recenzent, izdavač i društvo.

Istorijski institut Univerziteta Crne Gore kao izdavač ovog časopisa shvata svoje dužnosti nadzora svih faza izdavanja izuzetno ozbiljno i prepoznajemo naše etičke i druge obaveze. Mi smo posvećeni obezbeđivanju toga da reklamiranje, reprint ili drugi komercijalni prihodi nemaju uticaja na uređivačke odluke. Pored toga, Redakcija će pomoći u komunikaciji sa drugim časopisima i / ili izdavačima gdje je to korisno i potrebno.

 

Pun tekst Izjave o etici izdavanja i zloupotrebama možete preuzeti ovdje