Istorijski zapisi

ISSN : 0021-2652
Časopis indeksiran u bazama EBSCO i CEEOL.

Izdavač

Istorijski institut
Bulevar Revolucije br. 5
81 000 Podgorica

tel/fax: +382 20 241 336
mob. tel: +382 67 243 550 +382 69 092 318
email : istorijskizapisi@gmail.com

 

 

Sadašnji urednik

 Dr Radoslav Raspopović

Radoslav Raspopović rodjen je 1. decembra 1956. u Pljevljima, gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu (gimnaziju) završio je u Podgorici 1975. Školske 1975/76. upisao se na Pravni fakultet u Podgorici, na kome je diplomirao 1979. sa prosječnom ocjenom 8,21.
Postdiplomske studije završio je na Pravnom fakultetu u Beogradu, gdje je 11. marta 1987. odbranio magistarski rad pod nazivom: "Prestanak medjunarodnopravnog kontinuiteta crnogorske države“. Doktorsku disertaciju pod nazivom: "Diplomatija Crne Gore 1878-1918" odbranio je 7.03.1994. takođe na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta. Dr Raspopović od 21.04.1980. radi u Istorijskom institutu Crne Gore. Najprije je obavljao poslove istraživača pripravnika, potom višeg istraživača, a zatim je biran u naučna zvanja : naučnog saradnika (29. 09. 1994), višeg naučnog saradnika (19. 12. 1999), a 26.05.2005. u zvanje naučnog savjetnika.
Vrijeme od 1998. do 2002. je prvi period u kome je obavljao dužnost glavnog i odgovornog urednika vodećeg istorijskog časopisa u Crnoj Gori "Istorijski zapisi", a potom ponovo od početka 2009. do aprila 2015. Dužnost glavnog i odgovornog urednika ovog časopisa obavljao je bezmalo 10 godina. Časopis ima međunrodnu redakciju od septembra 1998, a od 2010. nalazi se u evropskim bazama podataka CEEOL i EBSCO.
Dr Radoslav Raspoović je svoju naučnu karijeru je pretežno ostvarivao, i ostvaruje u Istorijskom institutu Crne Gore, u naučnoistraživačkom sektoru. Naučno-pedagoškim radom bavio se, najprije, izvodeći nastavu na poslijediplomskim studijama na Pravnom fakultetu u Podgorici (odjeljenje budućeg fakulteta Političkih nauka) i Diplomatskoj akademiji.“Gavro Vuković“, predajući Istoriju diplomatije Crne Gore, a od 2006. na osnovnim studijama FPN.
 

userfiles/Biografija Raspopović.pdf